Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Riktlinjer för Gradering
Beslutade Graderingsriktlinjer

Instruktioner och video till alla tekniker hitta ni på gradera.nu      

1. Klubbens egna extra kunskapskrav

Allmänt gäller judoförbundets graderingskrav med följande tillägg för respektive grad.


Gul markering

Bakåtfall & sidofall

Gult

Hyfsat framåtfall (Bra framåtfall från 12 år)

Orange markering

Kunna all fallteknik

Kunna japanska namn hyfsat

Kunna vara bra Uke

Orange

Balansbrytning

Judo- & Träningsdisciplin

Grön markering

Favoritteknik

Kropskontroll/”Skadefritt tänk”

Verkligen kunna det som judoförbundet förespråkar för denna grad

Grön-Svart

Hjälptränare

Verkligen kunna det som judoförbundet förespråkar för denna grad

 

2. Åldershänsyn vid gradering

För Barn 8 år och yngre gäller i första hand närvaro på träningen som tillräckligt underlag för att gradera till gulmarkering och gult bälte (ej högre). Vanligtvis regelbunden träning minst en termin till gulmarkering, därefter ett år till gult.

Från 12 år skall man kunna falla de fall som krävs enligt ovan till respektive grad.

Från 14 år skall man kunna visa förståelse för judon vid gradering för det som krävs enligt ovan till respektive grad genom att kunna kombinera teknikerna i olika situationer och utifrån hur uke agerar.


Från och med orange markering införs provgradering inför den årliga klubbgraderingen. Detta planeras och genomförs med den egna tränaren. Tränaren bedömer då vilka som skall gradera på den årliga klubbgraderingen. För dem som inte är redo att gradera vid detta tillfälle kommer ytterligare graderingstillfällen att skapas vid senare tillfälle i samband med ordinarie träning.

Har man ålder och kunskap för att hoppa över markeringsgraderingen kan detta göras i undantag. Detta avgörs av tränaren.


3. Judopass

Judopass delas ut till dem som graderar till minst orange bälte. Judopasset kostar 100 kr och betalas kontant vid graderingstillfället. Behöver man Judopasset tidigare, för tex en tävling,  kan det ordnas. Kontakta tränaren.


4. Genomförandet av en gradering 

Graderingen kommer för samtliga grader att genomföras enligt samma upplägg som en DAN-gradering dvs med följande avsnitt:

  1. Uppvärmning med fokus på fall
  2. Ne-wasa randori  - 2-3 pass där man växlar tekniker mellan sig för att visa vad man behärskar. Det är inte shiai. Ingen skall behöva göra sig illa under provet. Avsikten med detta moment är inte att se vem som är starkast, utan att var och en skall kunna visa att han eller hon kan utväxla tekniker med olika personer under realistiska former.
  3. Tachi-wasa randori. 2-3 pass där man växlar tekniker mellan sig för att visa vad man behärskar. Det är inte shiai. Ingen skall behöva göra sig illa under provet. Avsikten med detta moment är inte att se vem som är starkast, utan att var och en skall kunna visa att han eller hon kan utväxla tekniker med olika personer under realistiska former.
    1. 4.       Judoteknik-Punkten leds av den som graderar och det ligger på denne att välja vad punkten skall fokusera på.  Examinanden skall kunna demonstrera och förklara judoteknik (waza). Följande bedöms för respektive grad ställt mot vad som krävs för respektive grad enligt judoförbundet och Täby Judos egna tillägg samt åldershänsyn:

 Allmänna judotekniska grundbegrepp

 Teknisk bredd 

 Specialteknik (tokui-waza)

 
Sponsorer