Så här fungerar våra avgifter

Medlemsavgiften

Alla barn och ungdomar betalar 750 kr/termin

Vuxna (från 20 år): 900 kr/termin

Vuxna som bara tränar i familjegruppen (med sitt/sina barn): 100 kr medlemsavgift per år


Hur och när betalar jag? 

Du kan alltid komma och prova på 2-3 gånger gratis. När du bestämt dig, gå in på länken på vår hemsida och anmäl dig så skickar vi en faktura på medlems- och träningsavgift.

För er som redan är medlemmar skickas en faktura varje termin på avgiften. 

Vill du börja träna judo, skicka ett mail till info@tabyjudo.se för att se om och var det finns plats. Normalt så tar vi in nya medlemmer vid terminsstart.


Vad består medlemsavgiften av?

Klubbens medlemsavgift är uppdelad i två delar; medlemsavgift och träningsavgift.

Medlemsavgiften betalas av alla i klubben och motsvarar den avgift klubben betalar till Svenska Judoförbundet. För närvarande är avgiften 100 kr. Medlemsavgiften betalas bara en gång per år, på vårfakturan.

Träningsavgiften är den avgift som betalas för att få träna. Avgiften går till att finansiera driften av Täby Judoklubb. Det kan vara hyra, tävlingar, läger, tränarkostnader och administration.


Minska din avgift - hjälp till!

Om du eller någon i familjen vill hjälpa till som tränare, hjälptränare eller med administration, meddela din tränare (eller maila till info@tabyjudo.se)  så hittar vi något som du kan hjälpa till med. 


TÄNK PÅ!

  • Medlemsavgiften till föreningen skall vara betald för att försäkringen skall gälla. Klubben måste även ha fullgjort betalning till förbundet för att försäkringen skall vara gällande.
  • Försäkringen gäller enbart för olycksfall och skador som sker vid utövande av judo.
 
Sponsorer